Weigerambtenaar Jaap Cordia: “Het huwelijk is niet voor homoseksuelen”

Een schoolopdracht. (2011)

Het woord ‘weigerambtenaar’ is onlangs door het Genootschap Onze Taal verkozen tot woord van het jaar. Jaap Cordia uit Bunschoten-Spakenburg is één van de honderd weigerambtenaren die Nederland volgens het COC telt.

U wordt bestempeld als weigerambtenaar. Wat vindt u van deze term?
“Een weigerambtenaar bestaat alleen hypothetisch. Mevrouw Eringa uit Leeuwarden is tot op heden de enige trouwambtenaar die daadwerkelijk heeft geweigerd om een homohuwelijk te voltrekken. Het COC heeft een tijd geleden veel gemeenten gebeld met de vraag: hoeveel ambtenaren in uw gemeente zouden een homoseksueel echtpaar weigeren te trouwen? De gemeenten hebben een ruwe schatting gegeven. Een woordvoerder van de gemeente Bunschoten, de gemeente waar ik trouwambtenaar ben, zei dat hij verwachtte dat vijf van de twaalf ambtenaren een dergelijk huwelijk zouden weigeren. In werkelijkheid ben ik de enige ambtenaar die in onze gemeente heeft aangegeven geen homoseksueel paar in de echt te verbinden. Er worden problemen gemaakt die er niet zijn.”

U trouwt dus geen homoseksueel echtpaar?
“Nee. Al was het mijn eigen zoon, ik zou het niet doen. Dat gaat recht tegen mijn principes in. In de wet staat dat homoseksuelen moeten kunnen trouwen, dus ik zou − als ik de laatste trouwambtenaar in de gemeente was en het écht moest − het ambtelijke gedeelte wel willen voltrekken. Daar hebben ze recht op. De wet staat in dit geval boven mijn principes, maar een toespraak zul je mij niet horen uitspreken. En wat denk je zelf: wil een homoseksueel echtpaar een ambtenaar van de Burgerlijke Stand die principieel tegen het homohuwelijk is? Ik denk het niet. Het paar benadert vast en zeker iemand die daar geen problemen mee heeft. In elke gemeente kan er getrouwd worden met iemand van hetzelfde geslacht, alleen lopen er een aantal mensen in dit kikkerlandje rond die, vanuit hun geloofsperspectief, liever geen dergelijk huwelijk willen voltrekken. Dat is een zeer klein percentage van de Nederlandse trouwambtenaren. Prima toch?”

Dat wordt ook wel discriminatie genoemd.
“Onzin. Stel je voor: Ik ben een orthodox-christelijke sluiswachter. Op de zondag werk ik niet, dan blijft de sluis dicht. Niet-christelijke mensen die op die dag door de sluis willen varen kunnen er niet door. Discrimineer ik die niet-christelijke mensen dan? Ik ga uit van mijn eigen principes, mijn eigen normen en waarden, die ik voor een groot deel ontleen aan de Bijbel. Dat ik daarom op sommige punten als politiek incorrect word beschouwd maakt me niets uit. Het is maar goed dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Stel je voor: een land met mensen die allemaal zo denken als ik. Daar zou ik niet in willen wonen, dan krijg je praktijken zoals in Noord-Korea. Nee, verschil moet er wezen.”

Bent u ook tegen homoseksualiteit in het algemeen?
“Ik heb daar geen problemen mee. Mensen moeten zelf weten van wie ze houden, we leven in een vrij land. Het is alleen niet mijn keuze.”

Ik begrijp het niet. U heeft niets tegen homoseksualiteit, maar toch mogen er naar uw mening geen homohuwelijken worden voltrokken. Wat is precies uw bezwaar tegen het homohuwelijk?
“Ik heb twee bezwaren. Ten eerste: Het huwelijk is een instelling van God, bedoeld voor man en vrouw en niet voor homoseksuelen. Met partnerregistratie heb ik geen probleem, dat heb ik lang voor het homohuwelijk werd ingevoerd zelfs al bepleit. Maar het huwelijk, iets dat al honderden, zo niet duizenden jaren een verbintenis tussen man en vrouw is, moet dat nu opeens worden veranderd? De overheid heeft de term ‘huwelijk’ naar mijn idee veel te ver opgerekt. De mensen die deze wet hebben veranderd zijn onnozele imbecielen. Daarnaast is een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht wettelijk gezien niet haalbaar. Ik ben jurist, meester in de rechten, dus ik weet waar ik over spreek.” (Zie het kader hiernaast voor de volledige uitleg.)

Terug naar het gedoe rondom de weigerambtenaar. Er is veel over geschreven. De media hebben over het algemeen bericht over de negatieve aspecten van een weigerambtenaar, terwijl u zegt dat er helemaal geen probleem is. Hoe komt dat?
“De Nederlandse media zijn zo beïnvloed door de algemene waarden en normen, zo bevooroordeeld in hun berichtgeving, dat de waarheid niet wordt weergegeven. Ze schrijven alleen maar wat het publiek wil horen. Politiek correct.”

Wat is volgens u de waarheid dan?
“Heel simpel: dat wat ik je over dit onderwerp vertel. Het is niet zomaar mijn mening, het is de waarheid! Ik ben jurist, heb dertig jaar in de journalistiek gewerkt, ik weet waar ik over praat. Ik kan alles onderbouwen. Ik schets de wereld zoals ‘ie werkelijk in elkaar steekt, maar niemand wil het horen.”

Waarom wil niemand ‘de waarheid’ horen dan?
“Wat ik al eerder zei: De waarheid is politiek incorrect, het gaat tegen de mainstream in. Die wil men niet horen en lezen. Het is een deel van een veel groter probleem. De grondrechten glijden langzaamaan af. Zelfs politici op het hoogste niveau weten niets meer van de wet af. Als die onzinwet er bij de Raad van State door komt, de wet die gebiedt om weigerambtenaren te ontslaan, dan is er daadwerkelijk iets goed mis in ons land. Juridisch mag dat helemaal niet, mensen ontslaan vanwege hun geloofsovertuiging. Vrijheid van Godsdienst is een van de belangrijkste grondrechten die wij in ons land kennen.”

En die wordt niet gehandhaafd…
“In dit geval niet. De Kamerleden die voor het ontslaan van zogenaamde weigerambtenaren zijn maken zich schuldig aan meineed. Dat betreft de artikelen 1, 3, 6, 7, 50 en 60 van de Grondwet. Evenmin houden ze rekening met het feit dat het burgerlijk huwelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek; het is in de eerste plaats een zaak van de burgers. Het orthodoxe volksdeel kan − als het aan onze grondwetsovertreders ligt − straks niet meer kiezen voor een trouwambtenaar van eigen geloof. Als die wet door de Raad van State wordt goedgekeurd, en ik acht die kans redelijk groot, is het einde zoek. De enkeling (de mensen die anders denken dan de rest) zal ten onder gaan in de totalitaire staat Nederland. Lees het boek 1984 van George Orwell maar eens, dan weet je wat ons staat te wachten.”

 

Kader: Burgerlijk Wetboek, Boek 1.

Artikel 81
Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.

Artikel 82
Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen.
Cordia: “Deze twee artikelen uit het Burgerlijk Wetboek spreken elkaar tegen. Artikel 81 schrijft trouw voor, dat wil zeggen dat er bij de voortplanting niet een derde tussen zou mogen komen. In geval van een paar van hetzelfde geslacht kan er alleen sprake zijn van een kind als daar minstens één derde aan te pas komt. Dit paradoxale aspect wordt door de wetgever niet meer als zodanig ‘gevoeld’. De natuur is nu ondergeschikt gemaakt aan de veronderstelde maakbaarheid van de samenleving, inclusief de vervulling van de kinderwens.”

“Er is ook een mogelijkheid om een kind te krijgen zonder dat daar expliciet een derde aan te pas komt: adoptie. Of beter gezegd: een kind kopen. Vergis je niet: dat is een levendige handel, daar gaat ontzettend veel geld in om. Mensen moeten zelf weten of ze een kind adopteren, ik heb daar niets op tegen, maar ik weet wel dat de handelaar met het geld gaat strijken.”


Kader:
Artikelen uit de Grondwet die Kamerleden overtreden die vóór ontslag zijn van weigerambtenaren.

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

Artikel 3: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Artikel 6: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 7: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

Artikel 50: De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

Artikel 60: Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s