FiguresUnderTheSun_small

Sanja Marušić: ‘Door te fotograferen leer ik mezelf kennen’

Tuinieren is zaaien, werken en oogsten. En dat is fotograferen ook. Vanaf morgen is in Flatland Gallery in Amsterdam de groepstentoonstelling Gardening te zien. Fotograaf Sanja Marušić (1991) uit Amsterdam is een van de acht kunstenaars die een bijdrage hebben geleverd aan deze expositie.  Mindshakes neemt – naar analogie van tuinieren – haar werk met haar door.

Interview voor Mindshakes, 6 mei 2016.